OM KONSTSPANING LAHOLM

Konstspaning Laholm är en digital tjänst där du kan lokalisera och läsa om delar av Laholms omfattande offentliga konst och se vilka verk som är närmast din aktuella position. Syftet är tillgängliggöra den offentliga konsten för både invånare och turister och lyfta Laholm som ”den lilla staden med de stora konstverken”. Texterna bygger på skriftligt såväl som muntligt material och är inte källkritiskt granskade. Konstspaning Laholm drivs av kulturenheten, Laholms kommun, och är en del av visitlaholm.se.

Konst vart man än vänder sig …

Det går inte att ta en kortare promenad i den gamla stadskärnan i Laholm utan att stöta på ett konstverk. Faktum är att det går en skulptur på var tvåhundrade laholmare. Varför har då en liten stad som Laholm begåvats med så många offentliga konstverk? Svaret stavas Axel Malmquist (1895–1980) – borgmästare i Laholm 1925–1948. Vid sidan av sitt yrke som jurist var Malmquist en stor estet och konstälskare och lade grunden till Laholms rykte som konststad med epitetet ”den lilla staden med de stora konstverken”.

Upprinnelsen hittar man i de stora krönikespelen, ”Lagaholmsspelen”, som Malmquist skrev och regisserade och som uppfördes varje år under augusti månad på Abelinska kullen norr om staden. Laholmarna gick man ur huse för att beskåda dessa spel och för avkastningen inköpte Lagaholmsspelskommittén offentliga konstverk som donerades till staden. Mellan åren 1933 och 1968 blev det totalt 35 friluftsspel som resulterade i 12 konstverk som än i dag kan ses runt om i stadskärnan.

Många konstverk kom till genom att Malmquist fick en idé om en lämplig plats och utformning av ett nytt verk, gärna med historisk anknytning. Därefter kontaktades en, som han ansåg, lämplig konstnär. Malmquist var speciellt nöjd med de skulpturer konstnären Stig Blomberg (1901–1970) skapat, vilket förklarar varför det i dag finns inte mindre än elva verk av Blomberg på stadens gator och torg.

Borgmästaren uttryckte sig så här:
”Med skönhet omkring sig har människan lättare att leva. Ett konstverk innesluter i sig ett socialt budskap. Ett fönster ut mot en rikare värld öppnar konsten, det sätter vår fantasi i rörelse och den berikar oss med formernas och färgernas växlande behag. Det gäller konsten och då speciellt den offentliga konsten att den skall fylla högt ställda krav. Så har man resonerat i Laholm med påföljd att man idag har en förnämlig samling av offentlig konst.”

Det Axel Malmquist påbörjade har senare tiders makthavare och fastighetsägare fortsatt att bygga vidare på.

Besöksadress

Laholms turistbyrå

Hästtorget, 312 30 Laholm

Telefon

Laholms turistbyrå

0430-154 50

Kultursekreterare

therese.ehrenborg@laholm.se

Redaktör/kommunikatör

linus.lundberg@laholm.se